28.08.2018

Wstąp do nas! Nasze Twarze – Nowa inicjatywa

Marzy ci się kariera?!
Zostań modelką/modelek,hostessą/hostmenem,aktorką/aktorem!
Chcesz aby Twoje dziecko wystąpiło w reklamie?
Napisz do nas!
Portal Nasze Twarze będzie udostępniany w formie narzędzia, obecnym i przyszłym podmiotom współpracującym.
Po kliknięciu w zdjęcie i wpisaniu specjalnego loginu i hasła pokaże się lista najważniejszych cech osoby, o które najczęściej pytają zleceniodawcy.
Dzięki rozbudowanej bazie twarzy wytwórnie filmów, teledysków, agencje kreatywne ze stolicy i nie tylko będą mogli w łatwy sposób wyszukać profilu pasującego do ich scenariusza bez kosztownych i czasochłonnych castingów.
Czujesz, że masz potencjał, nie masz pomysłu gdzie napisać czy jak zacząć by Twoja twarz pojawiała się na chociaż drobnych reklamach? Nic straconego. Zrobimy to za Ciebie. Napisz do nas, my zajmiemy się resztą.
Jeśli obawiasz się, czy masz szansę zostać wybranym przy wielu innych twarzach… Nie martw się. Pracujemy nad algorytmem, który będzie podpowiadał odpowiednie osoby do danego zlecenia, poza tym oprócz pięknych modelek i modeli do różnych zleceń potrzebni są też statyści i aktorzy drugoplanowi. Nic nie stoi na przeszkodzie by właśnie w ten sposób zacząć i zarobić swoje pierwsze pieniądze na udostępnianiu swojego wizerunku.

Warunki korzystania z Serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, banku twarzy
Agencji Modelek i Hostess Pearls Models.

Koszt rocznego abonamentu usługi to 149 zł z vat. Wyjątek stanowią akcje okazjonalne umożliwiające dostęp do portalu na innych warunkach określanych indywidualnie.
§ 1. Podstawowe informacje i definicje.
Administratorem Serwisu jest Agencja Modelek i Hostess Pearls Models z siedzibą w
Toruniu (87-100), ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń.
Przez określenie ?Serwis? rozumie się witrynę internetową pod adresem
www.pearlsmodels.com.
Przez określenie ?Użytkownik? rozumie się każdą osobę korzystającą z Serwisu, to
znaczy osobę przeglądającą strony Serwisu przez przeglądarkę internetową oraz inne
aplikacje korzystające z technologii Internetowych.
Przez określenie ?Profil? rozumie się wszystkie dane dotyczące modelki/modela,
hostessy/hosta/ fotomodelki/fotomodela, statystki/statysty, animatorki/animatora,
fordancerki/fordansera, aktorki/aktora, jego opis oraz udostępnione fotografie.

Przez określenie ?Model? rozumie się zarejestrowanego Użytkownika Serwisu lub osobę
posiadającą zawartą umowę cywilno-prawną z Administratorem w zakresie
wykonywania pracy modelki/modela, hostessy/hosta/ fotomodelki/fotomodela,
statystki/statysty, animatorki/animatora, fordancerki/fordansera, aktorki/aktora, itp.

Głównym działaniem Serwisu jest:
– Rozbudowa banku twarzy, zakładki ?Nasze Twarze?
– Prezentacja oraz promocja modelki/modela, hostessy/hosta/ fotomodelki/fotomodela,
statystki/statysty, animatorki/animatora, fordancerki/fordansera, aktorki/aktora w
Internecie
– Pozyskiwanie zleceń dla modelki/modela, hostessy/hosta/ fotomodelki/fotomodela,
statystki/statysty, animatorki/animatora, fordancerki/fordansera, aktorki/aktora

§ 2. Korzystanie z serwisu
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Korzystanie z Serwisu dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia, w innym
wypadku niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Niektóre treści dostępne są po uprzednim zalogowaniu się w Serwisie.
Użytkownicy mają możliwość publikowania swoich profili po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego.

Prezentowane publicznie treści profilu zawierać będą imię modelki/modela,
hostessy/hosta/ fotomodelki/fotomodela, statystki/statysty, animatorki/animatora,
fordancerki/fordansera, aktorki/aktora, dane ? wzrost, wymiary, poziom znajomości
języków obcych oraz fotografie.

Użytkownik zgłaszający swój profil oświadcza, że podane dane są prawdziwe i posiada
wszelkie prawa autorskie do zamieszczanych fotografii.
Użytkownik zamieszczający profil w Serwisie musi być osobą pełnoletnią lub, w
przypadku osoby niepełnoletniej, posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Rodzic lub opiekun prawny jest przedstawicielem osoby niepełnoletniej i za nią
odpowiada.
Użytkownicy udostępniający na stronach serwisu fotografie, co do których prawa
autorskie przysługują osobom trzecim, biorą na siebie odpowiedzialność za uzyskanie
od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie, przetwarzanie, kadrowanie
i oznaczanie tych fotografii, ponoszą także odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody
powstałe w wyniku udostępnienia ich na stronach serwisu.
Użytkownicy udostępniający na stronach serwisu fotografie, co do których prawa
autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Administratorowi prawa do
redagowania, oznaczania, kopiowania, kadrowania oraz rozpowszechniania tych
fotografii oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych
użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
W przypadku akceptacji publikacji profilu, Administrator może zawrzeć z
modelką/modelem, hostessą/hostem/ fotomodelką/fotomodelem, statystką/statystą,
animatorką/animatorem, fordancerką/fordanserem, aktorką/aktorem dodatkową
umową na reprezentowanie modelki/modela, hostessy/hosta/ fotomodelki/fotomodela,
statystki/statysty, animatorki/animatora, fordancerki/fordansera, aktorki/aktora na
zasadach wyłączności lub bez wyłączności.
Administrator ma prawo odmowy publikacji profilu bez podania przyczyny.
Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia
społecznego i dobrymi obyczajami.
Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie
lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu. Za wyjątkiem
użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994
Nr 24 poz. 83).

§ 3. Prywatność i bezpieczeństwo danych
Administratorem danych osobowych zamieszczanych w serwisie jest firma Pearls
Models Joanna Jankowska, ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń, NIP: 9562197188.
Wszelkie dane będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego
funkcjonowania i realizowania statutowych celów serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych.
Zakres powierzonych danych obejmuje wszystkie dane, które zostaną wprowadzone
przez użytkownika, a przede wszystkim: Imię i nazwisko, dane opiekuna prawnego, nr
telefonu, adres e-mail, data urodzenia, waga, wzrost, wymiary, region zamieszkania,
preferencje oraz doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych.
Użytkownik, zgłaszając profil wyraża zgodę na publikację w Internecie swoich danych
opisanych w § 2. pkt.5.
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych
osobowych oraz fotografii.
Administrator może przekazywać zgromadzone dane osobowe za zgodą użytkownika.
Dane te będzie przekazywał podmiotom końcowym (klientom i kontrahentom) w celu
realizacji usług Agencji Modelek i Hostess.
Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych osobowych, zdjęć oraz profilu z
serwisu samodzielnie lub po zgłoszeniu takiej dyspozycji pisemnie na adres
administratora lub na e-mail adres kontakt@pearlsmodels.com.
§ 4. Postanowienia końcowe
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub błędne dane
zamieszczane przez użytkowników serwisu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z
regulaminem użytkowanie serwisu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu serwisu.
Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail:
kontakt@pearlsmodels.com.
O zmianach regulaminu Administrator będzie informował na ogólnodostępnych
stronach serwisu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2018 r.